خانه / ۱۳۹۵ / تیر (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۵

فنون و تکنیک نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی

نوشتن یک مقاله علمی، با یک مقاله علمی پژوشی تفاوت دارد. اگر شما قصد دارید یک مقاله ارزشمند علمی پژوهشی بنویسید که بتوانید ان را درمجامع علمی و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی ارائه دهید، باید اصول و قواعد آن را رعایت کنید.در این مطلب روش نوشتن یک مقاله …

ادامه نوشته »

فنون نوشتن یک مقاله علمی جهت چاپ در نشریات

نوشتن مقاله گرچه ساده به نظر می رسد،اما در نوشتن یک مقاله استاندارد ،فنون و قواعدی را باید رعایت کرد تا مقاله شما در سمینار ها و نشریات علمی مجوز چاپ و نشر بگیرد.در مطلب ارائه شده روش نوشتن مقاله علمی بیان می شود: قسمتی از متن جهت مشاهده شما …

ادامه نوشته »