خانه / ۱۳۹۵ / آبان (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۵

سوالات نهایی درس طراحی ( ۲ ) خرداد ۹۵ – رشته گرافیک

سوالات نهایی درس طراحی ۲ رشته گرافیک سال سوم متوسطه (خرداد ۹۵)همراه با پاسخ نامه دردو صفحه بصورتpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱- منظره ای از یک کلبه، همراه با تعدادی از درختان وکوه در پس زمینه وچند سنگ و بوته در پیش زمینه طراحی کرده …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول جهت استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورت pdfقابل دانلود میباشد. ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﺪاد داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺮوف وﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ الف)۴۸۹۰۰۴ ………………………………………………….. ب)- ۸۶۴۱۱۱: …………………………………………………. ج)- ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰارو ﻧﻮدو ﺳﻪ……………………………………. د)- ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار و ﺳﯽ وﭼﻬﺎر………………………………….. ۲-ﮔﺴﺘﺮده ي ﻫﺮﯾﮏ …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی مستمر – آبان ۹۵

آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی مستمر (آبان ۹۵) جهت استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ، ﺑﻪ آب وﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ؟ ۲- ﺑﯿﻦ ﻋﻠّﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ وﻋﻠّﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟ ۳- …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو – آبان ۹۵

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو مستمر نوبت اول( آبان ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفاد] شما عزیزان قابل دانلود می باشد. اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دی ۹۵

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول (دی ۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان بصورتpdf قابل دانلود می باشد.   ۱- اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ ۲- برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی – نوبت اول دیماه

نمونه امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی نوبت اول (دیماه۹۵) که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورتpdfقابل دریافت می باشد. ۱-برای این که درباری چیزی گزارش دهیم باید: الف: خوب مشاهده کنیم                   ب: یادداشت برداری کنیم …

ادامه نوشته »

آزمون نهایی تاریخ هنرجهان خرداد ۹۵ – گرافیک ، طراحی

آزمون نهایی درس تاریخ هنرجهان رشتۀ گرافیک،مرمت آثار تاریخی،پشتیبانی صحنه وطراحی دوخت(خرداد۹۵)همراه باپاسخنامه در ۵صفحه بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.

ادامه نوشته »