خانه / ۱۳۹۵ / آبان (صفحه 7)

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۵

امتحان عربی پایه هفتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس عربی پایه هفتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دانلود می باشد.                                            ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه نهم – پایان ترم اول دیماه ۹۵

آزمون درس علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) همراه با پاسخنامه در پنج صفحه در قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی آمادۀ دانلود می باشد. ۱- ﻧﻘﺶ داﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﺎج ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻘﺶ ……….. (ﻫﺎگ-ﻫﺎﮔﺪان)در ﺳﺮﺧﺲ اﺳﺖ. ۲-ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﻠﺴﻠﻪ……… دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ. ۳-ﻋﺎﻣﻞ …

ادامه نوشته »