خانه / ۱۳۹۵ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم (حرکت بدن) که بصورت تستی، جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر درقالبpdf در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-از ﻧﻈﺮ ارادي و ﻏﯿﺮ ارادي ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟ اﻟﻒ)ﻗﻠﺐ     …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم

ریاضی پنجم

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم (آمار و احتمال) که جهت ارزشیابی مستمر برای استفادۀ همکاران گرامی، و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در دو صفحه وبصورتpdf قایل دریافت می باشد. ۱- معلم تعدادی درب بطری به یک گروه در کلاس داد و خواست که آنها …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری )

ریاضی پنجم

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری  که برای استفادۀ همکاران کرامی و دانش آموزان عزیز (برای ارزشیابی مستمر)در دو صفحه  بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- طول وعرض و ارتفاع یک جعبه دسمال کاغذی ۲۰،۱۱، و ۵ سانتی متر است. حجم آن را بدست آورید. …

ادامه نوشته »

دانستنی های ریاضی ویژه دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( III )

ریاضی ))

دانستنی های ریاضی ویژه دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت سوم) جهت استفادۀ دانش آموزان عزیز برای یادگیری بهتر مفاهیم پایه ریاضی در دو صفحه  بصورتpdf قابل دریافت می باشد. -ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﻠﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺿﻠﻊ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ – ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻱ ﺩﻭ …

ادامه نوشته »

دانستنی های ریاضی ویژه دوره ابتدایی – تمام پایه ها ( II )

بازی مطالعات اجتماعی برای کودکان

دانستنی های ریاضی ویژه دوره ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت دوم ) که برای استفاۀ همه دانش آموزان ، جهت یادگیری مفاهیم پایه ریاضی در دو صفحه بصورتPDF قابل دریافت می باشد. ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ ۲ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻳﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ۰،۲،۴،۶و۸ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ ۳ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ …

ادامه نوشته »

دانستنی های ریاضی ویژۀ دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( I )

بازی مطالعات اجتماعی برای کودکان

دانستنی های ریاضی ویژۀ دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت اول )برای استفادۀ دانش آموزان گرامی و آمادگی بیشترو درک مفاهیم پایه ریاضی ، در دو صفحه و در قالب PDF قابل دریافت می باشد. ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ =۱۰۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۰۰۰ﺿﺮﺏ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم )

ریاضی..0

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم ) در شش صفحه جهتآمادگی دانش آموزان برای آزمون های پیشرفت تحصیلی ﻓﺎرﺳﯽ: ۱- ﺳﺮود ﻣﻠﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﻟﻒ)- ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎه   ب)  ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ  ج) ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺮزوي  د)ﻫﻤﻪ …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها – برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-فطمه چهار کتاب دارد که تعدا صفحه های آنها با هم برابر است. اگر او یک سوم از هر …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – عددنویسی و الگوها

ریاضی پنجم

نمونه آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – عددنویسی و الگوها – که جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-با توجه به عدد ۷۴۵۳۲۰۰ به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) عدد را به حروف بنویسید. ب) ارزش رقم …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل دوم – کسرها

ریاضی پنجم

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل دوم – کسرها – برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی ، در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد.   ۱-جاهای خالی را با عددمناسب کامل کنید. ۲-عددهای مخلوط را به کسر وکسر را به عدد …

ادامه نوشته »