خانه / ۱۳۹۵ / بهمن (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

نمونه آزمون مستمر املاء تصویری پایه پنجم ابتدایی دیماه

نمونه آزمون مستمر املاء تصویری پایه پنجم ابتدایی دیماه که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد. ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺎدﻗﺖ ﺑﺨﻮان وروي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻂ ﺑﮑﺶ در روزﮔﺎران (ﮐﺤﻦ ﮐﻬﻦ ) ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. (ﺧﻼﺻﻪ …

ادامه نوشته »

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم که بعنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن …………. اﺳﺖ اﻟﻒ) ﺑﻘﺮه   ب)حمد    ج)توحید ۲-ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮره ي ﻗﺮآن ………… اﺳﺖ اﻟﻒ)ﻣﺎﺋﺪه …

ادامه نوشته »

آزمون تستی همراه با نکات دستوری بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

آزمون تستی همراه با نکات دستوری بنویسیم پایه پنجم ابتدایی در سه صفحه ودر قالبpdf برای استفادۀ همکاران گرامی ودانش آموزان عزیز بعنوان آزمون آمادگی و پایانی ، قابل دریافت می باشد.     مثال کلمه های (،علم معلّم ، علما ، تعلّم، متعلّم ) كه سه حرف اصلي ( …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم درس ۵ تا ۹

نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم (همراه با پاسخ) ازدرس های ۵ تا ۹ در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟ جواب=ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺟﻤﻌﯿﺖ …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن و چهارضلعی ها که در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱-خط های تقارن هریک از شکل های زیر را رسم کنید ۲-دوشکل بکشید که دارای تقارن مرکزی باشد. ۳-کدام …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درسهای ۷ تا ۹

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درسهای ۷ -۸ -۹ در دو صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ شما همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- صنعت چیست؟ ۲-یک کارخانه برای اینکه کالا تولید کند، علاوه برومواد اولیه به چه چیزهای دیگری نیاز دارد؟ ۳- …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس ۵ تا ۹

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس ۵ تا ۹ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و درقالبpdf آمادۀ دانلود می باشد. ۱- صنعت چیست؟ ۲-یک کارخانه برای اینکه کالا تولید کند، علاوه برومواد اولیه به چه چیزهای دیگری نیاز دارد؟ ۳- منظور …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درس های ۵ تا ۹

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درس های ۵ تا ۹ برای استفادۀ همکاران گرامی ودانش آموزان عزیز(جهت آمادگی بیشتر) بصورتpdf در دوصفحع قابل دریافت می باشد. ۱- جمعیت یعنی چه؟ ۲-مهاجرت یعنی چه؟ ۳-مزایای افزایش جمعیت چیست؟ ۴- پرجمعیت شهر ایران کدام است؟چرا؟ ۵- جاهای خالی را کامل …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۳ و ۱۱

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۳ و ۱۱ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه  بعنوان آزمون های مستمر میان ترمی قابل دانلود می باشد   ۱-کسی که به سن تکلیف می رسد در برابر نامحرمان چه وظیفه ای دارد ؟ ۲- به …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۱ و ۱۰

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۱ و ۱۰ جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون میان ترم در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد.   ۱- چند عید را که در کشور ما در آن روز جشن گرفته می شود، نام …

ادامه نوشته »