خانه / متوسطه اول / پایه هفتم / امتحان عربی پایه هفتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

امتحان عربی پایه هفتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس عربی پایه هفتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دانلود می باشد.

                                           ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻟﻒ) ﻃَﻠَﺐُ اﻟﻌِﻠﻢِ ﻓَﺮﯾﺿﺔٌ………………………………..

ب) اﻟﻮَﻗﺖ ﻣِﻦُ اﻟﺬِﻫَﺐ………………………………….
ج) اﻟﺠَﻬﻞُ ﻣَﻮتُ اﻻَﺣﯿﺎء …………………………………..
د) ﺣُﺴﻦُ اﻟﺨُﻠﻖِ ﻧِﺼﻒُ اﻟﺪّﯾﻦِ  ………………………………

ذ) اﻟﻣَﮑﺗَﺑَﺔُ ﺑَﻌﯾدةٌ واﻟﻣَدرَ ﺳَﺔُ ﻗَرﯾﺑﺔٌ…………………………………

ر) ﻟﻣَﮑﺗَﺑَﺔُ ﺑَﻌﯾدةٌ واﻟﻣَدرَ ﺳَﺔُ ﻗَرﯾﺑﺔ………………………..

                                              ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﻗﺺ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻟﻒ) ﮐَﻢ ﺷَﺨﺼﺎً ﺟَﻨﺐَ اﻟﺒَﺤﺮ ِ

ﭼﻨﺪ …………………………….. ﮐﻨﺎر…………………………است.

ب) ﺳَﻼﻣﺔُ اﻟﻌَﯿﺶ ِ ﻓﯽ اﻟﻤُﺪاراة

ﺳﻼﻣﺘﯽ …………………در………………………….است.

امتحان عربی پایه هفتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

عربی هفتم

آزمون عربی پایه هفتم نوبت دوم – خرداد ۹۶

نمونه آزمون درس عربی پایه هفتم نوبت دوم (خرداد ۹۶)همراه با پاسخنام در چهار صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *