خانه / متوسطه اول / پایه هفتم / نمونه آزمون عربی نوبت اول پایه هفتم – دیماه ۹۵

نمونه آزمون عربی نوبت اول پایه هفتم – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس عربی پایه ی هفتم نیم سال اول(دی ماه ۹۵)در سه صفحه به صورت pdf برای استفادۀ شما سروران گرامی قابل دانلود می باشد.

۱- ﻓﻘﻂ واژه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻟﻒ) ﻋَﺪاوَةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﯿﺮٌ ﻣِﻦ ﺻَﺪاﻗَﺔِ اﻟﺠﺎھِﻞ ِ                           ب) اﻟﺠﮭﻞُ، ﻣَﻮتُ اﻷﺣﯿﺎء.

۲- ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺮادف و ﻣﺘﻀﺎد را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ:

ﺳﻮء…………ﺣُﺴﻦ               ﺧَﻠﻒ……….وَراء

۳- در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

الف)  اﻟﻌِﻨَﺐ □              اﻟﺮﱡﻣﺎن □           اﻟﺒُﺴﺘﺎن □               اﻟﺼﱠﻒ□

ب) ھﻮﻻء ِ□               اوﻟﺌﮏ□             ھُـــــﻮ َ□                 ھـــــﺬا□

نمونه آزمون عربی نوبت اول پایه هفتم – دیماه ۹۵

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

عربی هفتم

آزمون عربی پایه هفتم نوبت دوم – خرداد ۹۶

نمونه آزمون درس عربی پایه هفتم نوبت دوم (خرداد ۹۶)همراه با پاسخنام در چهار صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *