خانه / متوسطه اول / پایه هفتم / آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس  عربی پایه هفتم نوبت اول(دیماه ۵) در دو صفحه ودر قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد.

١-ﺳﺧﻧﺎن ﺣﮑﯾﻣﺎﻧه زﯾر را ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻧﯾد.

١. ادب ُ اﻟﻣَرء ِ ﺧَﯾرٌ ﻣِن ذَھَﺑِه.

٢. آﻓﺔ اﻟﻌِﻠمِ اﻟﻧِﺳﯾﺎنُ.
٣. رُبﱠ ﮐَﻼمُ ﮐَﺎﻟﺣُﺳﺎمُ.
۴. ﯾَد ﷲِ ﻣَﻊَ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.

٢ -ﺟﻣﻠه ھﺎی زﯾر را ﺑه ﻓﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣه ﮐﻧﯾد.

١. اﻻﻋَﻣﺎلُ ﺑِﺎﻟ ﻧّﯾﺎت ِ                                ٢ .أَﯾنَ ﺳَﯾﺎرَﺗُﮑُم؟

٣.اﻟﻣوﻣِنُ ﻗﻠﯾلُ اﻟﮑَﻼم و ﮐَﺛﯾرُ اﻟﻌَﻣَل.            ۴. ﻋَﻠَﯾﮏَ ﺑِﺎﻟﺻَﺑرِ .

آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه هفتم مستمر نوبت اول (آذرماه) در سه صفحه برای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *