خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم جهت استفادۀ هماران عزیز و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

 

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

۱٫A:How is Hadi helpful?                             B: He …………………………. .

a. helps me in the office.                             b. is really great .

c. is hard-working                                       d. is clever and kind .
۸٫A:I always help her.                      B:…………………              A: A: In cooking food.

A: What               B: In What way                c.Which                  d:Who

۱۵٫A:What’s your friend like?                       B: …………………………….. .

a. He’s the best student in class .                  b. He always helps me .

c. He’s really great!                                    d. He’s fourteen .
۱۶٫A:What’s your brother’s job ?                  B: ……………………………………. .

a. He’s in his office .                                 b. He’s going to the bank .
c. He’s hard-working.                                d. He works for a company
۱۷٫A: What’s Zahra like ?                           B: ………………………………………. .
a. clever and kind .                                   b. clever and cruel .
c. neat and angry.                                    d. kind and careless .

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم ر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *