/* */ بایگانی‌ها پایه پنجم - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه پنجم

پایه پنجم

آموزش ریاضی پایه پنجم و ششم – بخش پذیری و معرفی اعداد

آموزش ریاضی پایه پنجم و ششم – بخش پذیری و معرفی اعداد صحیح و طبیعی جهت یادگیری بهتر برای دانش آموزان و تمرین و تکرار بیشتر بطور خلاصه همراه با ذکر مثال بصورتpdf قابل دریافت می باشد. الف ) ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ ﻋﺪد ۳ اﻋﺪادي  ﺑﺮ ۳ ﯾﺎ ۹ ﺑﺨﺶ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶

آزمون جامع

دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶ – جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در نه صفحه و در قالبpdf  قابل دریافت می باشد. ۱-در ﻋدد « ﺳه ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺷش ﻣﯾﻠﯾون و ﺳﯽ ھزارو ﺳﯾﺻدو ﺳه » رﻗم ﺷش در ﯾﮑﺎن ﻣﯾﻠﯾون ﭼﻧد ﺑراﺑر …

ادامه نوشته »

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول دوم سوم

ریاضی پنجم

[purchase_link id=”2914″ style=”button” color=”green” text=”آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول دوم سوم” direct=”true”]آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول دوم سوم برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه بصورت pdf قابل دریافت می باشد.   [purchase_link id=”2882″ style=”button” color=”orange” text=”خرید”]

ادامه نوشته »

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در کلاس یا در منزل جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش اموزان عزیز درچهار صفحه در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-چرا بازرگان فرزندان خود را به کسب هنر و فضیلت تشویق کرد؟ ۲-منی کنید: – غفلت …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه از درسهای ریاضی- علوم – فارسی – هدیه برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی درشش صفحه ودر قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- کسر بنویسید که صورت آن ۶ است و حاصل ضرب صورت و مخرج آن۴۸ باشد. …

ادامه نوشته »

آزمون درس ریاضی پایه پنچم ابتدایی – جمع اعداد مخلوط

ریاضی پنجم

آزمون درس ریاضی پایه پنچم ابتدایی – جمع اعداد مخلوط جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان  عزیز در یک صفحه ودر قالب pdf آماده دانلود می باشد. [purchase_link id=”2938″ style=”button” color=”green” text=”http://pandfa.ir/wp-content/uploads/2017/03/riazi5-jame-kasr.zip”]

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – مستمر

بنویسیم پنجم

آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – مستمر . جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ي زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ارزش اﻣﻼﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ع         …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه

بنویسیم پنجم

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه. جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ داﻧﺎ : ………………. ﺷﺎدي : ………………… ﻃﻮﻻﻧﯽ : ……………….. ﻣﻔﯿﺪ ۲-.ﺟﻤﻼت زﯾﺮ …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

علوم پنجم

[purchase_link id=”2972″ style=”button” color=”green” text=”http://pandfa.ir/wp-content/uploads/2017/02/oloom5-mostamar.zip”]آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم .این آزمون بصورت تستی در دو صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دیافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ؟ آهن، جیوه           …

ادامه نوشته »

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری

ریاضی پنجم

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی جهت آمادگی بیشتر بصورت pdf در یک صفحه قابل دانلود می باشد.   ۱-طول و ﻋﺮض ﺑﺎﻏﭽﻪ اي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۶/۷۴۱ و ۳/۰۲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دور ﺗﺎ دور ﺑﺎﻏﭽﻪ …

ادامه نوشته »
/* */