/* */ بایگانی‌ها پایه اول - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه اول

پایه اول

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴

کتاب ریاضی اول

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- برای تفریق های زیر شکل بکش ، سپس حاصل تفریق را بنویس. =۶-۶               …

ادامه نوشته »

آزمون جمله نویسی و صدا کشی پایه اول ابتدایی – مستمر

بنویسیم اول

آزمون جمله نویسی و صدا کشی پایه اول ابتدایی – مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورت pdf در دو صفحه قابل دریافت می باشد.   [purchase_link id=”2982″ style=”button” color=”green” text=”http://pandfa.ir/wp-content/uploads/2017/02/jomle-nevisi-1.zip”]

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس یاضی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵

کتاب ریاضی اول

نمونه آزمون درس یاضی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵ – جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در یک صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. [purchase_link id=”2985″ style=”button” color=”green” text=”http://pandfa.ir/wp-content/uploads/2017/02/riazi-1-bahman.zip”]

ادامه نوشته »

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵

آزمون جامع

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵ از سه درس فارسی، ریاضی و علوم تجربی جهت استفادۀ همکاران گرامی برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پایه اول ابتدایی با آزمونهای علمی و نحوۀ تست زنی،درچهار صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. فارسی: ۱- در کدام گزینه یک …

ادامه نوشته »

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم

بنویسیم اول

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بعنوان کار کلاسی وتکلیف شب در دو صفحه در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﺸﺎﻧﻪ ي  ( ﻧـ ن ) را از ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ودورش ﺧﻂ ﺑﮑﺶ. …

ادامه نوشته »

نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی

نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی – قسمت اول- برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز جهت کار کلاس و تکلیف شب، در یک صفحه قابل دریافت می باشد.   اﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﮕﻮ . ﺻﺪاي اوّل آن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟ آن را …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی کلاس اول ابتدایی – آذر

بنویسیم اول

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی کلاس اول ابتدایی – آذر۹۵ که بصورت pdfبرای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه قابل دریافت و دانلود می باشد. ۱- نام هر تصویر را بنویس.   ………..            …………              ………….. ۲-در …

ادامه نوشته »

سرمشق بنویسیم اول ابتدایی – از حرف اُ و ک

بنویسیم اول

نمونه سرمشق درس بنویسیم اول ابتدایی ( ازحرف اُ و ک) برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان عزیز قابل دانلود می باشد. اُﻣـﯿﺪ در اُﺳﺘﺎن ِ ﻣﺎزَﻧﺪران ﺑﻪ دُﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. او در روﺳﺘﺎ ، ﺑُـﺰ دارد . ﺑُﺰِ او دُمِ زﯾـﺒﺎﯾﯽ دارد. اُﻣﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺮاي ﻣُﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑُـﺮد. …

ادامه نوشته »
/* */