خانه / ابتدایی / پایه اول

پایه اول

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم در دو صفحه و بصورت pdf  برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱ – مسئله ها را با رسم شکل یا محور حل کن و عبارت مناسب بنویس. آزاده ۵ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ ﭘﺪرش ﻫﻢ ۲ ﮐﺘﺎبِ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی و اولیاء عزیز در دو صفحه و در قالب pdf  قابل دانلود می باشد. ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮان ﺳﭙﺲ روي ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺿـ ض دارﻧﺪ رﻧﮓ زرد ﺑﺰن. ﭘﺎركِ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ي رﺿﺎ ﯾﮏ ﺣﻮض …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی مستمرنوبت دوم اردیبهشت

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی مستمرنوبت دوم اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی بعنوان آزمون ارزشیابی نوبت دوم یا کاربرگ کلاسی قابل دانلود می باشد. در هر ردیف عدد ها را نوشته و ادامه بده ده – بیست –  …………………………………………………….. شصت وچهار – شثت وپنج –  ……………………………………. چهل …

ادامه نوشته »

نمونه کاربرگ ارزشیابی درس ریاضی پایه اول ابتدایی ویژۀ اردیبهشت ماه

نمونه کاربرگ ارزشیابی درس ریاضی پایه اول ابتدایی ویژۀ اردیبهشت ماه جهت استفادۀ همکاران گرامی به عنوان ارزشیابی مستمر و تکلیف پایان هفته یا کلاسی قابل دانلود و استفاده می اشد. تمرین ساعت نویسی: جاهای خالی را کامل کن جاهای خالی را توجه به شکل کامل کن

ادامه نوشته »

نمونه آزمون بنویسیم فارسی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون بنویسیم فارسی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم در دو صفحه و بصورت pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱- با کلمات داده شده جمله بساز: نور ماه : ………………………………….. مهربان: …………………………………. می خورد :………………………………. پرچم ایران : ……………………………… ۲- با …

ادامه نوشته »

دانلودنمونه پیک آدینه ( تکلیف پایان هفته ) پایه اول ابتدایی حرف ش

دانلودنمونه پیک آدینه ( تکلیف پایان هفته ) پایه اول ابتدایی حرف ش برای استفادۀ همکاران گرامی و اولیاء عزیز در شش صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- چند کلمه دوقلو مانند نمونه بنویس. بابا               ……………             …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- برای تفریق های زیر شکل بکش ، سپس حاصل تفریق را بنویس. =۶-۶               …

ادامه نوشته »