خانه / ابتدایی / پایه اول (صفحه 2)

پایه اول

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵ از سه درس فارسی، ریاضی و علوم تجربی جهت استفادۀ همکاران گرامی برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پایه اول ابتدایی با آزمونهای علمی و نحوۀ تست زنی،درچهار صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. فارسی: ۱- در کدام گزینه یک …

ادامه نوشته »

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بعنوان کار کلاسی وتکلیف شب در دو صفحه در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﺸﺎﻧﻪ ي  ( ﻧـ ن ) را از ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ودورش ﺧﻂ ﺑﮑﺶ. …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی

دانلود نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی- قسمت اول- برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز جهت کار کلاس و تکلیف شب، در یک صفحه قابل دریافت می باشد.   اﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﮕﻮ . ﺻﺪاي اوّل آن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟ آن را …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی کلاس اول ابتدایی – آذر

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی کلاس اول ابتدایی – آذر۹۵ که بصورت pdfبرای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه قابل دریافت و دانلود می باشد. ۱- نام هر تصویر را بنویس.   ………..            …………              ………….. ۲-در …

ادامه نوشته »

سرمشق بنویسیم اول ابتدایی – از حرف اُ و ک

نمونه سرمشق درس بنویسیم اول ابتدایی ( ازحرف اُ و ک) برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان عزیز قابل دانلود می باشد. اُﻣـﯿﺪ در اُﺳﺘﺎن ِ ﻣﺎزَﻧﺪران ﺑﻪ دُﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. او در روﺳﺘﺎ ، ﺑُـﺰ دارد . ﺑُﺰِ او دُمِ زﯾـﺒﺎﯾﯽ دارد. اُﻣﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺮاي ﻣُﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑُـﺮد. …

ادامه نوشته »