خانه / ابتدایی / پایه دوم (صفحه 2)

پایه دوم

معنی لغات تازه پایه دوم ابتدایی – چهار درس اول کتاب

معنی لغات تازه پایه دوم ابتدایی ازچهار درس اول کتاب برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزی قبل دانلود می باشد ستایش = پرستیدن و شکرگزاری                    سرآغاز= مقدمه روانم= روح و جانم                   …

ادامه نوشته »

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی از درسهای ۱۳ و ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- امام حسین(ع)چندمین فرزند امام علی(ع) است؟……. ۲- امام حسن(ع) چندمین فرزند امام علی(ع)است؟…… ۳-نام مادر امام حسن(ع)وامام حسین(ع)چیست؟……. ۴-نام دشمن امام حسین(ع) چیست؟. الف)معاویه …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی – نوبت اول دیماه

نمونه امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی نوبت اول (دیماه۹۵) که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورتpdfقابل دریافت می باشد. ۱-برای این که درباری چیزی گزارش دهیم باید: الف: خوب مشاهده کنیم                   ب: یادداشت برداری کنیم …

ادامه نوشته »