/* */ بایگانی‌ها پایه سوم - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه سوم

پایه سوم

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۳ و ۱۱

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۳ و ۱۱ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه  بعنوان آزمون های مستمر میان ترمی قابل دانلود می باشد ۱-کسی که به سن تکلیف می رسد در برابر نامحرمان چه وظیفه ای دارد ؟ ۲- به چه …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۱ و ۱۰

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۱ و ۱۰ جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون میان ترم در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد. ۱- چند عید را که در کشور ما در آن روز جشن گرفته می شود، نام ببرید. …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۹ و ۸

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۹ و ۸ برای استفادۀ همکاران گرامی به عنوان آزمون مستمر میان ترمی در دو صفحه ودر قالب pdf قابل دریافت می باشد. ۱- رسول خدا (ص)، با شنیدن صدای اذان چه می کرد ؟ ۲- رسول خدا (ص) درباره ی …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶ که برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بعنوان آزمون های مستمر میان ترمی در دو صفحه و درقالبpdf قابل دانلود می باشد. ۱- پیامبر خدا درباره ی اویس چه فرموده ؟ ۲- جاهای خالی را کامل کنید. الف) اویس …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۵ و ۴ و ۳

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۵ و ۴ و ۳ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بعنوان آزمون های مستمر میان ترمی بصورتpdf در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- حضرت ابراهیم (ع) به مردم بابل می گفت چه کسی را بپرستند ؟ ۲- …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۲ و ۱

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۲ و ۱ که جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای اجرای آزمون های مستمر در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریاغت می باشد. ۱ – چرا پسری که در صف نانوایی بود، دلش برای پیرمرد سوخت ؟ ۲- …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲

علوم تجربی سوم دبستان

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲ که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در دو صفحه ودر قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱ -ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ زﻣﯿﻦ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟اﯾﻦ ﻧﯿﺮو از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ؟ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﯽ؟ ۲ …

ادامه نوشته »

روش تدریس درس ریاضی پایه سوم ابتدایی – مفهوم کسر

ریاضی سوم دبستان

روش تدریس درس ریاضی پایه سوم ابتدایی – مفهوم کسر که به دلیل اهمیت این مبحث در پایۀ سوم ابتدایی، یک نمونه روش تدریس از روش های جدید، (روش مکاشفه ای) برای اسفادۀ همکاران گرامی بصورتpdf در۶ صفحه ارائه می گردد. هدفﺟﺰﯾﯽ: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺘﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺘﺴﺎوی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی مستمر سوم ابتدایی – اسفند ماه

ریاضی سوم دبستان

نمونه آزمون درس ریاضی مستمر سوم ابتدایی  اسفند ماه که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در ۳ صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد. ۱)با ۴ کارت که روی آنها رقم های ۰ و۳ و ۵ و ۷ نوشته شده است تمام عدد های ۴ رقمی را که …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی – ترم دوم

ریاضی سوم دبستان

دانلود نمونه سوالات آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی – ترم دوم در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱)درجای خالی کلمه یا عدد مناسب بنویسید الف) اگر مخرج دو کسر مساوی باشند، کسری کوچک تر است که صورت آن ……………باشد …

ادامه نوشته »
/* */