خانه / متوسطه دوم

متوسطه دوم

نمونه سوالات پایه های متوسطه دوم

سوالات نهایی درس معارف اسلامی دورۀ پیش دانشگاهی – کلیه رشته ها

سوالات نهایی درس معارف اسلامی دورۀ پیش دانشگاهی – کلیه رشته ها(خرداد ماه ۱۳۹۶ )همراه با پاسخنامه در چهار صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. درستی یا نادرستی گزاره ها(ص / غ ) ۱-وجود مخلوقات جهان، وابسته به خداوند است، بنابراین می تواند آن هارا ببرد یا نگه دارد. …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی درس بینش دینی ویژۀ اقلیت های مذهبی دوره پیش دانشگاهی

سوالات نهایی درس بینش دینی ویژۀ اقلیت های مذهبی دوره پیش دانشگاهی (خرداد ۱۳۹۶) همراه ب پاسخنامه در سه صفحه بصورت pdf قابل دانلود می باشد.(رایگان). ۱-درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. الف)ماده هموراه به صورت جماد بی جان باقی می ماند. ب)واجب الوجود جزء ندارد و بسیط …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی درس زبان فارسی پیش دانشگاهی کلیه رشته ها- خرداد ۹۶

سوالات نهایی درس زبان فارسی پیش دانشگاهی کلیه رشته ها- خرداد ۹۶(عمومی همه رشته ها) در ۷ صفحه همراه با پاسخ نامه بصورت pdf قابل دانلودمی باشد.(رایگان). الف) معنی ومفهوم شعر و نثر اشعار و عبارتهای زیر رابه نثر ساده و روان امروزی بنویسید. ۱-من قلا کردم ۲-تن زجان و …

ادامه نوشته »

امتحان نهایی زیست شناسی دورۀ پیش دانشگاهی خرداد – علوم تجربی

امتحان نهایی زیست شناسی دورۀ پیش دانشگاهی خرداد – علوم تجربی (۹۶/۳/۶) همراه با پاسخنامه در شش صفحه و در قالب pdf (بصورت رایگان) قابل دانلود می باشد. ۱) درستی یا نادرستی هریک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل در پاسخ نامه بنویسید. الف)دالی اولین پستاندار تراژن است. ب)محیط …

ادامه نوشته »

امتحان نهایی معارف اسلامی دورۀ پیش دانشگاهی کلیه رشته ها – خرداد

امتحان نهایی معارف اسلامی دورۀ پیش دانشگاهی کلیه رشته ها – خرداد(۹۶/۳/۳) همراه با پاسخنامه در چهار صفحه (بصورت رایگان) جهت استفاده قابل دریافت است. درستی یا نادرستی گزاره ها (ص / غ ): ۱- وجود مخلوقات جهان، واسته به خداوند است، بنابراین می تواند آنها را ببرد یا نگه …

ادامه نوشته »

امتحان نهایی بینش دینی دوره پیش دانشگاهی کلیه رشته ها – اقلیت های مذهبی

امتحان نهایی بینش دینی دوره پیش دانشگاهی کلیه رشته ها – اقلیت های مذهبی (۹۶/۳/۳) همراه با پاسخنامه در قالبpdf(بصورت رایگان) قابل دریافت می باشد. ۱-درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. الف) ماده همواره به صورت جماد بی جان باقی می ماند. ب)واجب الوجود جزء ندارد و بسیط …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی درس عربی دوره پیش دانشگاهی نوبت خرداد – علوم انسانی

سوالات نهایی درس عربی دوره پیش دانشگاهی نوبت خرداد – علوم انسانی (۹۶/۳/۶)همراه با پاسخنامه در پنج صفحه بصورت pdf برای استفادۀ شما(بصورت رایگان)قابل دریافت می باشد. السوال الأول للترجمة: الف) اللهمَّ أجرِ للِنّاس علی یدی الخیرَ و لا تَمحقّه ُ بالمنِّ ب)اُ صیکما بِتقوی الله و کونا للِظّالمِ ِ خَصمأ ج)وَ …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی درس زبان فارسی دوره پیش دانشگاهی – نوبت خرداد

سوالات نهایی درس زبان فارسی دوره پیش دانشگاهی – نوبت خرداد(۹۶/۸/۳) همراه با پاسخ نامه در هفت صفحه برای استفاده شما عزیزان (بصورت رایگان)قابل دانلود می باشد. الف) معنی و مفهوم شعر و نثر: اشعار و عبارات زیر را به نثر ساده و روان امروزی بنویسید. من قلا کردم. ۲٫ …

ادامه نوشته »

امتحان درس تاریخ معاصر سال سوم متوسطه رشتۀ ریاضی فیزیک – خرداد

امتحان درس تاریخ معاصر سال سوم متوسطه رشتۀ ریاضی فیزیک – خرداد در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد.(رایگان) ۱- جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید الف)شدید ترین برخورد میان مبارزان و نیروهای امنیتی، از سال ۱۳۵۱به بعد صورت گرفت. ب) از حوادث مهم دوران نخست …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی درس شیمی ۳ و آزمایشگاه سوم متوسطه – شهریور

سوالات نهایی درس شیمی ۳ و آزمایشگاه سوم متوسطه – شهریور رشتۀ ریاضی فیزیک و علوم تجربی همراه با پاسخنامه در هشت صفحه در قالبpdf قابل دانلود می باشد.(رایگان) ۱ . در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، واژۀ مناسب را انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید. الف)ترش شدن …

ادامه نوشته »