/* */ بایگانی‌ها متوسطه دوم - pandfa
خانه / متوسطه دوم

متوسطه دوم

نمونه سوالات پایه های متوسطه دوم

نمونه امتحان شیمی ۴ سال چهارم – رشتۀ تجربی و ریاضی

شیمی 4

نمونه امتحان شیمی۴سال چهارم رشتۀ تجربی و ریاضی (نوبت اول دیماه)همراه با پاسخنامه درسه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد ۱-عبارت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف)واکنش(پتاسیم-لیتیم)با آب شدیدتراز واکنش سدیم با آب صورت می گیرد. ب)از نظر تئوری برای افزایش مقدار …

ادامه نوشته »

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول – دیماه

شیمی پیش دانشگاهی

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول (دیماه) همراه با پاسخنامه درهشت صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdfآمادۀ دانلود میباشد. ۱- در عبارتهای زیر جاهای خالیرابا نوشتن کلمه یا کلمات مناسب کامل کنید. الف)فرایندها بر در صنعت، در فشارهای ………. انجام می شود. ب)طبق نظریه ی …

ادامه نوشته »

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه دیماه – ریاضی فیزیک و تجربی

شیمی 4

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه رشتۀ ریاضی فیزیک و تجربی ( نوبت اول دیماه) همراه با پاسخنامه در چهار صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) واﮐﻨﺶ (ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ – ﻟﯿﺘﯿﻢ) ﺑﺎ آب، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از واﮐﻨﺶ ﺳﺪﯾﻢ …

ادامه نوشته »

آزمون نهایی مفاهیم وروشهای آماری ۲ خرداد – حسابداری

مفاهیم و روشهای آماری2

آزمون نهایی درس مفاهیم وروشهای آماری ۲ رشتۀ حسابداری بازرگانی (خرداد۹۵)همراه با پاسخ نامه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdfقابل دانلود می باشد. ۱-تعریف پیشامد را بنویسید؟ ۲-نوعی رابطه کمی و بین متغیر هارا…………….. گویند. ۳-دقیق ترین و کم دقت ترین روش رسم خط روند …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی شیمی پیش دانشگاهی – چهارم ریاضی

%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c

سوالات نهایی درس شیمی پیش دانشگاهی رشتۀریاضی سال چهارم دبیرستان همراه با پاسخنامه درشش صفحه برای استفادۀ شماعزیزان بصورتpdfقابل دریافت میباشد اﮔﺮ در واﮐﻨﺶ ﻓﺮﺿﯽ : ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ي دوم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی درس طراحی ( ۲ ) خرداد ۹۵ – رشته گرافیک

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c2-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9

سوالات نهایی درس طراحی ۲ رشته گرافیک سال سوم متوسطه (خرداد ۹۵)همراه با پاسخ نامه دردو صفحه بصورتpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱- منظره ای از یک کلبه، همراه با تعدادی از درختان وکوه در پس زمینه وچند سنگ و بوته در پیش زمینه طراحی کرده …

ادامه نوشته »

آزمون نهایی تاریخ هنرجهان خرداد ۹۵ – گرافیک ، طراحی

%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86

آزمون نهایی درس تاریخ هنرجهان رشتۀ گرافیک،مرمت آثار تاریخی،پشتیبانی صحنه وطراحی دوخت(خرداد۹۵)همراه باپاسخنامه در ۵صفحه بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.

ادامه نوشته »
/* */