خانه / متوسطه دوم / پیش دانشگاهی

پیش دانشگاهی

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول – دیماه

شیمی پیش دانشگاهی

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول (دیماه) همراه با پاسخنامه درهشت صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdfآمادۀ دانلود میباشد. ۱- در عبارتهای زیر جاهای خالیرابا نوشتن کلمه یا کلمات مناسب کامل کنید. الف)فرایندها بر در صنعت، در فشارهای ………. انجام می شود. ب)طبق نظریه ی …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی شیمی پیش دانشگاهی – چهارم ریاضی

%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c

سوالات نهایی درس شیمی پیش دانشگاهی رشتۀریاضی سال چهارم دبیرستان همراه با پاسخنامه درشش صفحه برای استفادۀ شماعزیزان بصورتpdfقابل دریافت میباشد اﮔﺮ در واﮐﻨﺶ ﻓﺮﺿﯽ : ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ي دوم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ …

ادامه نوشته »