خانه / متوسطه دوم / پیش دانشگاهی (صفحه 2)

پیش دانشگاهی

سوالات امتحان نهایی درس فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

سوالات امتحان نهایی درس فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی (همراه با پاسخنامه) سال ۹۶ ، در پنج صفحه و (بصورت رایگان) قابل دانلود می باشد. درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت های(درست)یا(نادرست) مشخص کنید. الف) شیب خطمماس برنمودار مکان – طمان ، برابر سرعت متوسط …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی درس فیزیک دورۀ پیش دانشگاهی – رشته ریاضی فیزیک

سوالات نهایی درس فیزیک دورۀ پیش دانشگاهی – رشته ریاضی فیزیک (همراه با پاسخ نامه) در ۵ صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱- درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کرده و در پاسخ برگ بنویسید.   الف)  نیروهای کنش و واکنش …

ادامه نوشته »

آزمون جغرافیا دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی پایان ترم دوم – خرداد

آزمون جغرافیا دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی پایان ترم دوم – خرداد در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد(رایگان) ۱- تهیه کدام نقشه در زمرۀ فعالیت های نقشه کشی قرار میگیرد؟ الف) نقشه برداری دریایی                 ب) نقشه رداری …

ادامه نوشته »

امتحان جغرافیای دورۀ پیش دانشگاهی ترم دوم – ادبیات و علوم انسانی

امتحان جغرافیای دورۀ پیش دانشگاهی ترم دوم – ادبیات و علوم انسانی در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود و استفاده می باشد(رایگان) درجاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: الف) در نقشه های توپوگرافی دره ها و آبراهه ها در روی منحنی به شکل عدد…………. دیده می شود. ب)بهرین …

ادامه نوشته »

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول – دیماه

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول (دیماه) همراه با پاسخنامه درهشت صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdfآمادۀ دانلود میباشد. ۱- در عبارتهای زیر جاهای خالیرابا نوشتن کلمه یا کلمات مناسب کامل کنید. الف)فرایندها بر در صنعت، در فشارهای ………. انجام می شود. ب)طبق نظریه ی …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی شیمی پیش دانشگاهی – چهارم ریاضی

سوالات نهایی درس شیمی پیش دانشگاهی رشتۀریاضی سال چهارم دبیرستان همراه با پاسخنامه درشش صفحه برای استفادۀ شماعزیزان بصورتpdfقابل دریافت میباشد اﮔﺮ در واﮐﻨﺶ ﻓﺮﺿﯽ : ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ي دوم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ …

ادامه نوشته »