خانه / متوسطه اول / پایه هشتم (صفحه 2)

پایه هشتم

ازمون فارسی پایه هشتم نوبت اول – دیماه

نمونه ازمون درس فارسی پایه هشتم نوبت اول (دیماه) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورpdf در دو صفحه قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ- در ﺟﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت داده ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(دل ، ﻋﻨﻮان ، ﻣﺤﺘﻮا، وا ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﯿﻦ) – اي ﻧﺎم ﻧﮑﻮي ِ ﺗﻮ …

ادامه نوشته »