خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه. جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

آزمون جامع

۱-.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

داﻧﺎ : ………………. ﺷﺎدي : ………………… ﻃﻮﻻﻧﯽ : ……………….. ﻣﻔﯿﺪ

۲-.ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، زﯾﺮا……………………………

ﮐﺘﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، زﯾﺮا………………….

۳-.از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ

کوه ……………….             ایران…………….

۴-.ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺗﻨﻈﯿﻢ : ………. ﻣﻌﻠﻮم : …………. ﺻﺒﺮ : ……………… ﺣﻔﻆ…………

۵-.ﻣﻔﺮد ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﻗﻠﻮب : ………… ﮐﺘﺐ : ……………. ﻣﻄﺎﻟﺐ : …………….. اﻋﻤﺎق……

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *