خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون مستمر درس ریاضی پایه پنجم – کسر وعددهای مخلوط

آزمون مستمر درس ریاضی پایه پنجم – کسر وعددهای مخلوط

آزمون مستمر درس ریاضی پایه پنجم – کسر وعددهای مخلوط جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفح قابل دانلود می باشد.

images

۱-ﮐﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ …………………….. از …………………… ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ

.۲-ﺑﻪ ﮐﺴﺮي ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮﺟﺶ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ ………………… ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ -۴

۳-ﺑﻪ ﮐﺴﺮي ﮐﻪ ﺻﻮرت از ﻣﺨﺮج ………………….. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از واﺣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ -۵

۴-ﮐﺴﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ از واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ (راه ﮐﻮﺗﺎه )

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *