خانه / ابتدایی / پایه اول / دانلودنمونه پیک آدینه ( تکلیف پایان هفته ) پایه اول ابتدایی حرف ش

دانلودنمونه پیک آدینه ( تکلیف پایان هفته ) پایه اول ابتدایی حرف ش

دانلودنمونه پیک آدینه ( تکلیف پایان هفته ) پایه اول ابتدایی حرف ش برای استفادۀ همکاران گرامی و اولیاء عزیز در شش صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد.

۱- چند کلمه دوقلو مانند نمونه بنویس. بابا               ……………                   ……………..

۲- برای هر کلمه یک جمله بنویس.

اَبر = ……………………………………………………..

بازار = ……………………………………………………

بودَند = …………………………………………………

۳- مرتّب کن.

می بارَد -ساری -نَم نَم -در -باران — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آرام آرام- مادَرَم -باران- می آمَد- دَر-……………………………………………………….

۴- «ﻣﯽ »ﮐﺎر ﮐﻦ. ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از « ﻣﯽ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ «ﻣﯽ» داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

——- و ——- و ——- و…………..

.۵- ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮان و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﮕﺬار

باراں آ مد. ساماں در ٮاراں آ رام آ رام آ مد. ٮاٮا ٮا اسٮ آ مد. ساماں در س ﯩﺪ ﯨﻮ ٮ دارد.

رٮادر ٮا ساماں در آ ٮاداں ٮود . ساماں در دسٮ س ٮد دارد.

۶-. ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺿﺮر دارﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ  و ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺎﯾﺪه دارﻧﺪﺳﺒﺰ ﮐﻦ

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه کاربرگ ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول ابتدایی – اردیبهشت

نمونه کاربرگ ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول ابتدایی – اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *