/* */ آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم - آذر 95
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم – آذر ۹۵

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم – آذر ۹۵

نمونه آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم ازدرس های اول تا سوم بصورت تستی در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد.

۱- ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ «اﻧّﻪ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺠﻬﺮ و ﻣﺎ ﯾﺨﻔﯽ» ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ.                               ب) او از آﻧﭽﻪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد، آﮔﺎه اﺳﺖ.

ج) او از آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ، آﮔﺎه اﺳﺖ.               د) او از ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﺑﺮگ درﺧﺘﯽ در ﮔﻮﺷﻪ اي از ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ.

۲- ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) انّ اﷲ ﻻﯾﻈﻠﻢ اﻟﻨّﺎس ﺷﯿﺌﺎ                                    ب) و ﻣﻦ ﯾﺸﺎقّ اﷲ ﻓﺎنّ اﷲ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﺎب

ج) انّ اﷲ ﯾﺤﺐّ اﻟﺘّﻮّاﺑﯿﻦ                                               د) و ﮐﺎن اﷲ ﺷﺎﮐﺮًا ﻋﻠﯿﻤًﺎ

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */