خانه / ابتدایی / دانستنی های ریاضی ویژه دوره ابتدایی – تمام پایه ها ( II )

دانستنی های ریاضی ویژه دوره ابتدایی – تمام پایه ها ( II )

دانستنی های ریاضی ویژه دوره ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت دوم ) که برای استفاۀ همه دانش آموزان ، جهت یادگیری مفاهیم پایه ریاضی در دو صفحه بصورتPDF قابل دریافت می باشد.

ریاضی..0

ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ

ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ ۲ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻳﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ۰،۲،۴،۶و۸ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ ۳ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ۳ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ۴ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ۲ﺭﻗﻢ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ ۱۰ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ۲ ﻭﻫﻢ ﺑﺮ ۵ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﺭﻗﻢ ﻳﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ).

خط ، پاره خط ،زاویه

ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻱ ﻭﺳﻂ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ۲ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

هر زاویه از دو نیم خظ  تشکیل شده است .

به دو نقطه ی مشترک دو نیم خط ئپدر زاویه رأس زاویه می گویند.

درباره ی mahdi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *