خانه / ابتدایی / دانستنی های ریاضی ویژه دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( III )

دانستنی های ریاضی ویژه دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( III )

دانستنی های ریاضی ویژه دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت سوم) جهت استفادۀ دانش آموزان عزیز برای یادگیری بهتر مفاهیم پایه ریاضی در دو صفحه  بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

دانستنی ریاضی

-ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﻠﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺿﻠﻊ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

– ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻱ ﺩﻭ ﺧﻂ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻱ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . (ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ )
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺿﻠﻊ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﺯﻱ ﻛﻪ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻥ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ : ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻳﻚ ﺿﻠﻊ ﺿﺮﺑﺪﺭ ۴
ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﺯﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻳﻚ ﺿﻠﻊ ﺿﺮﺑﺪﺭ ۴

درباره ی mahdi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *