خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه (آزمون پایانی) در سه صفحه و رد قالبpdf آماده دانلود و استفادۀ شما عزیزان می باشد.

۱ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪام ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

الف) نموداردایره ای         ب) نمودار خطی      ج) ﻧﻤﻮدار خط شکﺴﺘﻪ     د) نمودار ستونی

۲ ﻣﺘﻮازي اﻟﺎﺿﻠﺎﻋﯽ ﮐﻪ دو ﻗﻄﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ وﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن دارد ﮐﺪام اﺳﺖ؟

الف) مستطیل           ب)ذوزنقه              ج)مربع              د)لوزی

۷ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺲ.

اﻟﻒ) ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎ ۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد …………..
ب) ﻋﺪد۶۰۰۰۰۰ از …………………ﺗـــــﺎ۶۰۰ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ج) ازﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ………………. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪدﭘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

4,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *