خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد رایگان- ( رایگان ) در دو صفحه و بصورت پی دی اف جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد.

۱ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ( ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ از ﺑﻬﺎرش ﭘﯿﺪاﺳﺖ ) را در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. (۲ ﻧﻤﺮه)

 

۲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﻣﺘﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. (ﺣﯿﺎط، ﺟﻤﺎﻋﺖ، ﻧﻤﺎز). ( ۲ﻧﻤﺮه)

 

۳- ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ي «دوﺳﺖ» ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ي ﺧﺒﺮي و اﻣﺮي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.( ۲ ﻧﻤﺮه)

 

۴ ﺑﺮاي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.(۲ ﻧﻤﺮه)
«ﻗﯿﺎﻣﺖ : زﺑﺎن: ﺳﺨﻦ: ﺣﮑﯿﻢ:»

 

۵ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺳﺎده و روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.(۲ ﻧﻤﺮه)

«ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺎ داﻧﺎﯾﺎن و ﭘﯿﺮان و ﺟﻬﺎن دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.»

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه (همرا با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *