خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی جهت آمادگی بیشتر بصورت pdf در یک صفحه قابل دانلود می باشد.

ریاضی دانستنی

 

۱-طول و ﻋﺮض ﺑﺎﻏﭽﻪ اي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۶/۷۴۱ و ۳/۰۲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دور ﺗﺎ دور ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﻧﺮده ﺑﮑﺸﯿﻢ، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻧﺮده ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟

ریاضی نهم1

۲- .ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎور

=۴/۹۲+۷۳/۲۴۱

=۱۰/۳+۱۳/۰۹۹

=۷/۳۲+۰/۳۹۲+۱/۹

۳-.ﺟﻤﻊ زﯾﺮ را ﺑﻪ روش ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎور .

=۷ ۱۴ + ۲ ۳۹۲

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *