خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه سوالات هدیه آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – فصل ۴

نمونه سوالات هدیه آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – فصل ۴

نمونه سوالات هدیه آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – فصل ۴ (از نوزاد بپرسید) برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

اهدیه آسمان_2_

۱- اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮔﻬﻮاره ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ 

۲- ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ خود را در ﮔﻬﻮاره ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ او ﻣﺮا ﺑﺮاي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻣﺎﯾﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .

ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

۳- خداوند به حضرت عیسی ﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه ام ﻧﻤﺎز

ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ و ﺳﺘﻤﮑﺎر و زورﮔﻮ ﻧﺒﺎﺷﻢ

۴- ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ﻣﺴﯿﺢ 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *