/* */ امتحان علوم تجربی پایه نهم دیماه - نوبت اول
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / امتحان علوم تجربی پایه نهم دیماه – نوبت اول

امتحان علوم تجربی پایه نهم دیماه – نوبت اول

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه نهم  نوبت اول(دیماه) که بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد.

۱- ﮐﺪام ﮔﺎز در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮي و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻤﯽ وﺟﻮد دارد؟ (اﮐﺴﯿﮋن و آرﮔﻮن)

۲- اوزون ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدي ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﭼﯿﺴﺖ؟

۳-ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺺ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ دارﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۴- ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۵-از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻠﺰات ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */