خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول – دیماه

آزمون علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول – دیماه

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول (دیماه۹۵) که در قالب pdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه قابل دانلود می باشد.

۱) …… ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﺑﺮاق و ﺳﺮخ اﺳﺖ.
۲)اوﻟﯿﻦ ﻓﻠﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻓﻠﺰ …. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ….. ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن آن در
دﻣﺎي …. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
۳) ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺪن ﻣﺲ….. در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ.

۴)آﻫﻦ …… ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ …….. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۵) ﻣﺲ ……. ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ …… ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۶) ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﻮار ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ……. ﻣﯽ ﺳﻮزد و ﻧﻮر ……. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

آزمون علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول – دیماه

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم ر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *