خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه آزمون پایانی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه آزمون پایانی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه آزمون پایانی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در سه صفحه و بصورت \pdf قابل دانلود می باشد.

۱-ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﻮﻝ ﺩﺭﺏ ﺍﺗﺎﻕ ۲ /۱ ………………..ﺍﺳﺖ.

ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻭ ﺭﻗﻤﯽ ﻣﻨﻔﯽ، ﻋﺪﺩ……………… ﺍﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺯﺍﻭﻳﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻳﮏ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ، ………………..ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥﮐﻪ ﻋﺪﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ ۴ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ…………. ﺿﺮﺏ ﮐﻨﻴﻢ.

۲) ﮔﺰﯾﻨﻪي درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻃﻮﻝ ﺿﻠﻊ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺭﺍ ﺳﻪﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﻨﻴﻢ، ﺣﺠﻢ ﺁﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟

الف)۳      ب)۹        ج)۲۷        د)۶

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ۱/۱×(۴ / ۳ -۵ )ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

الف) ۷/۷۷        ب) ۰/۷۷         ج) ۸/۱          د)۰/۸۱

۳-ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﺑﺮگ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﺎ ۰/۰۷ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۲۰ ﺑﺮگ از ﮐﺘﺎب او ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه (همرا با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *