خانه / متوسطه اول / پایه نهم / نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در ۵ صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد.

ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ:

۲٫ a. angry           b.rude               c.nervous            d. brave

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:

۳٫ A:What’s your friend like?              B: He’s very…………… . I like him.

   a.quiet                b. selfish             c. careless           d. angry

You can ask Reza for help .He’s …………………….. .

a. talkative              b. helpful              c. funny               d. neat

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 ۲۶٫ a. A: What’s your father like ?                      B:You know , he’s very kind
b. A: Is your brother talkative ?                           B:No, he’s not .
c. A: Who is your friend ?                                   B:He’s friendly .
d. A: Which one is Laleh ?                                   B:She’s the tall gi

 .

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم ر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *