خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس ۴

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس ۴

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس ۴ (از نوزاد بپرسید) برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دوصفحه وبصورت pdf قابل دریافت می باشد.

اهدیه آسمان_2_

۱-  اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮔﻬﻮاره ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﭼﻪ ﺑﻮد ؟

۲-ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ؟

۳- ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟

۴- ﻧﺎم ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟

۵- ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﭼﻪ کمک ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮده ﺑﻮد ؟

۶- ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽﺣﺪود ……………. ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﮋده آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺑﻮد .

۷-  از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﻮب  ﭼﯿﺴﺖ ؟

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *