/* */ آزمون علوم تجربی نهم همراه باپاسخنامه - نوبت اول
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون علوم تجربی نهم همراه باپاسخنامه – نوبت اول

آزمون علوم تجربی نهم همراه باپاسخنامه – نوبت اول

دانلود نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه نهم همراه باپاسخنامه (نوبت اول دیماه ۹۵)همراه با پاسخنامه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در پنج صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

۱-ﮐﺪام ﮔﺎز در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮي و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻤﯽ وﺟﻮد دارد؟ (اﮐﺴﯿﮋن و آرﮔﻮن)

ج) اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﮑﻮل دو اﺗﻤﯽ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻨﺼﺮي (O2)در ﻫﻮا وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آرﮔﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ اﺗﻤﯽ (Ar)ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲- اوزون ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدي ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ج-( O3 ) در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ زﻣﯿﻦ ﮔﺎز اوزون از رﺳﯿﺪن ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﭘﺮاﻧﺮژي و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */