/* */ امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی - فصل اول
خانه / ابتدایی / پایه دوم / امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل اول

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل اول

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی ازفصل اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد.

۱- ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻫﺎي زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫید.

………….=۱۱-۸        ……..=۱۳-۱۰       ………..=۱۶-۸

………..=۱۵-۴        ……..=۸+۸         ………..=۷+۴

……..=۹+۳          ………=۱۶-۸       ………..=۸+۹

۲- ﺟﻤﻊ ﻫﺎي زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

………..=۲۰+۴              ………..=۵۰+۹

……….=۸۰+۸              ……….=۳۰+۶

۳- ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

…….=۸۰-۴۰          ……….=۹۰-۵۰         ……=۱۰+۸۰

…….=۵۰-۲۰        ………=۴۰-۳۰          ……..=۵۰+۲۰

……=۴۰+۴۰       ……..=۴۰-۳۰          …….=۶۰+۳۰

۴–ﻣﻬﺪي۸ ﺳﺎل دارد. ﺧﻮاﻫﺮش ۵ ﺳﺎل از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻬﺪي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دارد؟

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی دوم ابتدایی

تمرین شب ریاضی پایه دوم ابتدایی – ساعت

نمونه تمرین شبِ ریاضی پایه دوم ابتدایی (پول وساعت) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزات …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */