خانه / ابتدایی / دانستنی های ریاضی ویژۀ دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( I )

دانستنی های ریاضی ویژۀ دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( I )

دانستنی های ریاضی ویژۀ دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت اول )برای استفادۀ دانش آموزان گرامی و آمادگی بیشترو درک مفاهیم پایه ریاضی ، در دو صفحه و در قالب PDF قابل دریافت می باشد.

دانستنی ریاضی

ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ =۱۰۰۰ ﮔﺮﻡ

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۰۰۰ﺿﺮﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍﺑﺮ ۱۰۰۰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻳﻚ ﻣﺘﺮ = ۱۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۰۰ ﺿﺮﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ۱۰۰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ = ۱۰۰۰ ﻣﺘﺮ

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۰۰۰ ﺿﺮﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍﺑﺮ ۱۰۰۰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

درباره ی mahdi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *