/* */ آموزش ریاضی پایه پنجم و ششم - بخش پذیری و معرفی اعداد
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آموزش ریاضی پایه پنجم و ششم – بخش پذیری و معرفی اعداد

آموزش ریاضی پایه پنجم و ششم – بخش پذیری و معرفی اعداد

آموزش ریاضی پایه پنجم و ششم – بخش پذیری و معرفی اعداد صحیح و طبیعی جهت یادگیری بهتر برای دانش آموزان و تمرین و تکرار بیشتر بطور خلاصه همراه با ذکر مثال بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

ریاضی

الف ) ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ ﻋﺪد ۳
اﻋﺪادي  ﺑﺮ ۳ ﯾﺎ ۹ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ  ارﻗﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮ ۳ ﯾﺎ ۹ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل : ۶ = ۵ + ۱ ۱۵ = ۵ + ۷ + ۳

ب) آ ﻣﻮزش: ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻋﺪدﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ : ﻋﺪدﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ۱ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش . ) … ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ( = ﻋﺪدﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻋﺪدﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ : در ﻋﺪدﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ اﻋﺪاد از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻫﻢ ﺟﺰء اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

[purchase_link id=”2938″ style=”button” color=”red” text=”http://pandfa.ir/wp-content/uploads/2017/03/Amuzesh-riazi-5-va-6.zip”]

 

درباره ی ali

همچنین ببینید

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه از درسهای ریاضی- علوم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */