خانه / بایگانی برچسب: آزمون جامع پایه پنجم

بایگانی برچسب: آزمون جامع پایه پنجم

دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶

آزمون جامع

دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶ – جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در نه صفحه و در قالبpdf  قابل دریافت می باشد. ۱-در ﻋدد « ﺳه ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺷش ﻣﯾﻠﯾون و ﺳﯽ ھزارو ﺳﯾﺻدو ﺳه » رﻗم ﺷش در ﯾﮑﺎن ﻣﯾﻠﯾون ﭼﻧد ﺑراﺑر …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی …

آزمون جامع

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی … برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای آمادگی بیشتر در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ﺳﻮاﻻت درس ﻫﺪﯾﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﻒ)ﮔﻔﺘﺎر زﯾﺒﺎ       ب) ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم )

ریاضی..0

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم ) در شش صفحه جهتآمادگی دانش آموزان برای آزمون های پیشرفت تحصیلی ﻓﺎرﺳﯽ: ۱- ﺳﺮود ﻣﻠﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﻟﻒ)- ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎه   ب)  ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ  ج) ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺮزوي  د)ﻫﻤﻪ …

ادامه نوشته »