خانه / بایگانی برچسب: آزمون درس هدیه های آسمانی

بایگانی برچسب: آزمون درس هدیه های آسمانی

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم

هدیه اسمانی -ششم

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم که به عنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-صفوان از یاران امام رضا ع بود ودر عصر مأمون می زیست.        صحیح   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس یازدهم

هدیه ها پنجم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس یازدهم (سرو بلند سامرا) برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بعنوان آزمون مستمر در یک صفحه و درقالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﺎم ﭘﺪر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ۲-  اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم

هدیه ها پنجم

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم (تنها او) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﻈﻢ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ۳-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول

هدیه ها پنجم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول جهت استفادۀ همکاران گرامی و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ازﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ  دسته گل چیست؟ ۲-آﯾﻪ ۲۳ﺳﻮره اﺳﺮا(وﺑﻮاﻟﺪﯾﻦ …

ادامه نوشته »

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم

هدیه ها پنجم

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم که بعنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن …………. اﺳﺖ اﻟﻒ) ﺑﻘﺮه   ب)حمد    ج)توحید ۲-ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮره ي ﻗﺮآن ………… اﺳﺖ اﻟﻒ)ﻣﺎﺋﺪه …

ادامه نوشته »

آزمون هدیه های آسمانی پایه ششم دیماه ( درس ۱۲ – ۹ )

هدیه اسمانی -ششم

آزمون هدیه های آسمانی پایه ششم دیماه ( درس ۱۲ – ۹ ) برای استفادۀ همکارانودانش آموزان گرامی در دوصفحه بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-آینده نگری و کار و تلاش جدّی از ویزگیهای دورۀ نوجوانی است            صحیح               …

ادامه نوشته »

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

هدیه های اسمانی دوم

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی از درسهای ۱۳ و ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- امام حسین(ع)چندمین فرزند امام علی(ع) است؟……. ۲- امام حسن(ع) چندمین فرزند امام علی(ع)است؟…… ۳-نام مادر امام حسن(ع)وامام حسین(ع)چیست؟……. ۴-نام دشمن امام حسین(ع) چیست؟. الف)معاویه …

ادامه نوشته »