/* */ بایگانی‌ها آزمون ریاضی پایه نهم - pandfa
خانه / بایگانی برچسب: آزمون ریاضی پایه نهم

بایگانی برچسب: آزمون ریاضی پایه نهم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند

ریاضی نهم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند، که جهت آمادگی و تقویت دانش آموزان در ۴ صفحه و در قالبpdf جهت استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐدام ﻋدد ﮔوﯾﺎ ﻧﯾﺳت؟ الف) ۲۳۲۳۳/.             ب)۱۷۷۷۷۷/.           …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم

ریاضی6

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱- اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد اول زوج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۱۰ را B ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﺪام راﺑﻄﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ۱) = (𝐵) = ۴ (۴   …

ادامه نوشته »
/* */