خانه / بایگانی برچسب: درس هدیه های آسمانی

بایگانی برچسب: درس هدیه های آسمانی

نمونه آزمون مستمر درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

هدیه اسمانی -ششم

نمونه آزمون مستمر درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی که برای استفاده ی  همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد ۱-خانه ی کعبه به دست حضرت ابراهیم تجدید بنا شد            صحیح        غلط …

ادامه نوشته »

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم

هدیه اسمانی -ششم

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم که به عنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-صفوان از یاران امام رضا ع بود ودر عصر مأمون می زیست.        صحیح   …

ادامه نوشته »

سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم

هدیه ها پنجم

سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم (سرو بلند سامرا) جهت استفادۀ دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر در یک صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- ﻧﺎم ﭘﺪر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ اﻣﺎم ﻫﺎدي ۲- ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدي را …

ادامه نوشته »

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول

هدیه ها پنجم

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول (دسته گلی از آسمان) برای استفاده دانش آموزان عزیز جهت آمادگی بیشتردرچهار صفحه بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن ﻫﺪﯾﻪای از ﻃﺮف    ﭘﺮوردﮔﺎر    اﺳﺖ ۲-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول

هدیه ها پنجم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول جهت استفادۀ همکاران گرامی و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ازﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ  دسته گل چیست؟ ۲-آﯾﻪ ۲۳ﺳﻮره اﺳﺮا(وﺑﻮاﻟﺪﯾﻦ …

ادامه نوشته »

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۱ و ۱۰

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۱۱ و ۱۰ جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون میان ترم در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد. ۱- چند عید را که در کشور ما در آن روز جشن گرفته می شود، نام ببرید. …

ادامه نوشته »