خانه / بایگانی برچسب: علوم تجربی ششم ابتدایی

بایگانی برچسب: علوم تجربی ششم ابتدایی

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان )

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان ) بصورت pdf در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ب( ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ………… … …. . اﺳﺖ ……….. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ . …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – نوبت دوم

آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – نوبت دوم در دو صفحه برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد.    نتیجه گیری از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرد.         ص                         …

ادامه نوشته »