خانه / بایگانی برچسب: نمونه آزمون مستمر

بایگانی برچسب: نمونه آزمون مستمر

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه

بنویسیم پنجم

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه. جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ داﻧﺎ : ………………. ﺷﺎدي : ………………… ﻃﻮﻻﻧﯽ : ……………….. ﻣﻔﯿﺪ ۲-.ﺟﻤﻼت زﯾﺮ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدای – دیماه ۹۵

ریاضی پنجم

همکاران و دانش آموزان گرامی دانلود نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدای ویژۀ دیماه جهت استفادۀ شما آمادۀ دریافت می باشد.فایل بصورت pdf در دو صفحه تهیه شده است. ۱- ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ؟ اﻟﻒ) اگر ﻋﺪد ۷۴۵۰ را در ۱۰ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ، ﻋﺪد ۴ چه …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه دوم ابتدایی

ریاضی دوم ابتدایی

آزمون مستمر درس ریاضی پایه دوم ابتدایی، که همکاران گرامی می توانند به عنوان تکلیف شب نیز استفاده کنند ۱-اوﻻَ ﻧﯿﻤﻪي دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ را ﺑﮑﺸﯿﺪ، ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ رﻧﮕﺶ ﮐﻨﯿﺪ   ۲- ﺗﻮي ﺟﯿﺐ ﻻﻟﻪ ﭼﻨﺪ رﯾﺎل اﺳﺖ؟  

ادامه نوشته »