خانه / بایگانی برچسب: نمونه ارزشیابی فارسی چهارم ابتدایی

بایگانی برچسب: نمونه ارزشیابی فارسی چهارم ابتدایی

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در شش صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ، ﮐﻠﻤﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﭘﺪر …

ادامه نوشته »