/* */ آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول - آبان 95
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول – آبان ۹۵

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول – آبان ۹۵

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول (آبان ۹۵) که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورت pdf قابل دانلود می باشد.

۱- ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﻫﺮ ﮐﻤﺎل و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارﻧﺪ از ﺧﺎﻟﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ (ص)    ( غ) .

ب) ﺧﺪا ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ، ﻗﺼﺪ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را دارد (ص)    (غ).

۲- ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﯾﺚ « ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎك ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﮏ» ﭼﯿﺴﺖ؟

۳- راه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح دﻫﯿﺪ؟

۴- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ…………… ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ وي، ﯾﺎري دﻫﺪ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */